Brainware Brainware

• Selvstændig

Jeg tænker, føler og handler i overensstemmelse med egne kompetencer og indsigt uden at tilsidesætte de krav og forventninger, som bliver stillet til den enkelte opgave.

• Ansvarlig

Føler et stort ansvar for de opgaver, jeg bliver tildelt, og arbejder på at finde frem til det bedste resultat uden at hænge fast i detaljer.

• Udviklings- og omstillingsparat

Er omstillingsparat, fleksibel og udviklingsorienteret.

• Videbegærlig

Har lyst og trang til større viden.

• Analytisk

Analyserer en given opgave for at beskrive, forklare eller løse den. Et grundigt forarbejde giver en bedre forståelse for helheden.

• Samarbejdsvillig

Anerkender mine arbejdskollegaer, og bidrager til et positivt socialt miljø ved at være åben og lyttende samt konstruktiv for at nå frem til et godt resultat.